Nazwisko i imię / hasło:
Malczewski Adam.
Tytuł:
Zegarek Czyscowy Albo Zá Dusze w Czyscu Cierpiące Codźienne Godźinki, ná dostąpienie W ostátniey życia wybiiány, Swiętego w Bogu dokonánia Wierny Pektoralik. od Iedney Pobożnością Znáczney Pani Złożony y używány. A po Iey śmierci, dlá wszystkich ná śmierć pámiętnych, Drukiem Wydany. Zá dozwoleniem Zwierzchności. Roku Páńskiego 1750. W Poznaniu w Drukárni J.K.M. Collegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1750.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 111. W klocku: zob. Szyszczyński Feliks (Krotkie Medytacye 1744). Estr. XXXV, s. 201 (pod hasłem: Zegarek); Guseva II, poz. 519.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BO.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20079 adl. 3
Całość:
Malczewski Adam.

Zegarek Czyscowy Albo Zá Dusze w Czyscu Cierpiące Codźienne Godźinki, ná dostąpienie W ostátniey życia wybiiány, Swiętego w Bogu dokonánia Wierny Pektoralik. od Iedney Pobożnością Znáczney Pani Złożony y używány. A po Iey śmierci, dlá wszystkich ná śmierć pámiętnych, Drukiem Wydany. Zá dozwoleniem Zwierzchności. Roku Páńskiego 1750. W Poznaniu w Drukárni J.K.M. Collegium Societatis Jesu.

Poznań, druk. Jezuitów, 1750.

w 8ce, k. 4, s. 111.

W klocku: zob. Szyszczyński Feliks (Krotkie Medytacye 1744).

Estr. XXXV, s. 201 (pod hasłem: Zegarek); Guseva II, poz. 519.

Prow. klocka: Nieśwież BO.

BAN: XXIX / б 20079 adl. 3