Nazwisko i imię / hasło:
Malczewski Adam.
Tytuł:
Zegarek Czyscowy Albo Za Dusze w Czysciu ćierpiące Codźienne Godźinki, ná dostąpienie W ostatniey żyćia wybijaney, Swiętego w Bogu dokonania Wierny Pektoralik. od Jedney Pobożnośćią znaczney Pani Złożony y używany, á po Jey śmierći dla wszystkich ná śmierć pamiętnych, Publikowany. Y teraz powtóre z przydatkiem modlitw za konających, kosztem pewney urodzeniem, umiejętnośćią y pobożnośćią zaszczyconey Damy, á w swoich dolegliwośćiach na Dusze w Czyscu ćierpiące pamiętney, do rozdania po Parafiach bez zapłaty Przedrukowany. Zá dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney. Roku Pańskiego 1754. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. WW. XX. Franciszkanow.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Franciszkanów, 1754.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 119, [1]. Opr.: półskórek. Estr. XXXV, s. 201; Guseva II, poz. 520.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 814 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 217 v., poz. 814).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6012
Całość:
Malczewski Adam.

Zegarek Czyscowy Albo Za Dusze w Czysciu ćierpiące Codźienne Godźinki, ná dostąpienie W ostatniey żyćia wybijaney, Swiętego w Bogu dokonania Wierny Pektoralik. od Jedney Pobożnośćią znaczney Pani Złożony y używany, á po Jey śmierći dla wszystkich ná śmierć pamiętnych, Publikowany. Y teraz powtóre z przydatkiem modlitw za konających, kosztem pewney urodzeniem, umiejętnośćią y pobożnośćią zaszczyconey Damy, á w swoich dolegliwośćiach na Dusze w Czyscu ćierpiące pamiętney, do rozdania po Parafiach bez zapłaty Przedrukowany. Zá dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney. Roku Pańskiego 1754. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. WW. XX. Franciszkanow.

Wilno, druk. Franciszkanów, 1754.

w 8ce, k. 4, s. 119, [1].

Opr.: półskórek.

Estr. XXXV, s. 201; Guseva II, poz. 520.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 814 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 217 v., poz. 814).

BAN: XXIX / a 6012