Nazwisko i imię / hasło:
Miguel de Comalada.
Tytuł:
Desiderosus albo Scieszka do Miłosci Bozey y do Doskonałosci Zywota Chrzescianskiego. Dialog dźiwnie Nabożny y ućieszny: z Hiszpáńskiego ná Włoski, Fráncuski, Niemiecki, Niderlándski, Łáćinski y Polski ięzyk Przełozony. Przez Kaspra Wilkowskiego Medyka niegdy Jaśnie Oświeconych Xiąząt Radziwiłłow, Teraz zaś Dobroczynnym Sumptem tąż samą z Dezyderozym drogą idącey z Nayiaśnieyszych Krolow Jasnie Oswieconey Pierwszey w Polszcze Xięzny Przedrukowany. Roku 1747. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. Mośći Uprzywilejowanego Typografa.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1747.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 299, [9]. Opr.: półskórek. Estr. XXXIII, s. 21 (pod hasłem: Wilkowski Kasper); Guseva II, poz. 490.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 258 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, t. II, k. 195 v., poz. 258).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5265
Całość:
Miguel de Comalada.

Desiderosus albo Scieszka do Miłosci Bozey y do Doskonałosci Zywota Chrzescianskiego. Dialog dźiwnie Nabożny y ućieszny: z Hiszpáńskiego ná Włoski, Fráncuski, Niemiecki, Niderlándski, Łáćinski y Polski ięzyk Przełozony. Przez Kaspra Wilkowskiego Medyka niegdy Jaśnie Oświeconych Xiąząt Radziwiłłow, Teraz zaś Dobroczynnym Sumptem tąż samą z Dezyderozym drogą idącey z Nayiaśnieyszych Krolow Jasnie Oswieconey Pierwszey w Polszcze Xięzny Przedrukowany. Roku 1747. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. Mośći Uprzywilejowanego Typografa.

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1747.

w 8ce, k. 8, s. 299, [9].

Opr.: półskórek.

Estr. XXXIII, s. 21 (pod hasłem: Wilkowski Kasper); Guseva II, poz. 490.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 258 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, t. II, k. 195 v., poz. 258).

BAN: XXIX / a 5265