Nazwisko i imię / hasło:
Murczyński Andrzej (Jędrzej).
Tytuł:
Słowo Boze Ná Niedziele Całego Roku. Po Rożnych Kościołach Opowiedziane. Przez X. Andrzeia Murczynskiego Societatis Jesu Kápłána, á potym do druku Podane. Roku od Wcielenia Słowa Bożego 1749. W Sandomierzu, w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu, 1749.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1749.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 444, k. 32 (Indeksy). Opr.: półskórek. Estr. XXII, s. 631; Guseva II, poz. 282.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 336 in duplo (zapiski na wyklejce okładki górnej i na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, t. II, k. 179 v., poz. 336).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 27307
Całość:
Murczyński Andrzej (Jędrzej).

Słowo Boze Ná Niedziele Całego Roku. Po Rożnych Kościołach Opowiedziane. Przez X. Andrzeia Murczynskiego Societatis Jesu Kápłána, á potym do druku Podane. Roku od Wcielenia Słowa Bożego 1749. W Sandomierzu, w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu, 1749.

Sandomierz, druk. Jezuitów, 1749.

w 4ce, k. 1, s. 444, k. 32 (Indeksy).

Opr.: półskórek.

Estr. XXII, s. 631; Guseva II, poz. 282.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 336 in duplo (zapiski na wyklejce okładki górnej i na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, t. II, k. 179 v., poz. 336).

BAN: XXIX / б 27307