Nazwisko i imię / hasło:
Gawath Jakub.
Tytuł:
Usługa Codźienna Náswiętszey Bogárodźice Pánnie Maryey. Dlá Bráctwá Násłodźszego [sic] Imienia Oney Stárániem á Kosztem gorliwego Cći [sic] y Chwáły Imieniá tego Promotora Do prasy drukárskiey w Wilnie podáná. A pod Imieniem y Obroną Náiasnieyszey Krolewicowey Polskiey, ku Zázywániu Bráci y Siostrom Bráctwá tegosz nowo ná Swiát wychodzącá. W Roku 1691, Miesiącá Octobrá Dniá 5. Zá Pozwoleniem Stárszych. W Drukárni Wielebnych w Bogu Oycow Fránćiszkáńow [sic] Wilenskich.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Franciszkanów, 1691.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 591, [2]. Opr.: skóra na deskach. Estr. XVII, s. 42; Guseva II, poz. 97.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 606 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 208 r., poz. 606).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5994
Całość:
Gawath Jakub.

Usługa Codźienna Náswiętszey Bogárodźice Pánnie Maryey. Dlá Bráctwá Násłodźszego [sic] Imienia Oney Stárániem á Kosztem gorliwego Cći [sic] y Chwáły Imieniá tego Promotora Do prasy drukárskiey w Wilnie podáná. A pod Imieniem y Obroną Náiasnieyszey Krolewicowey Polskiey, ku Zázywániu Bráci y Siostrom Bráctwá tegosz nowo ná Swiát wychodzącá. W Roku 1691, Miesiącá Octobrá Dniá 5. Zá Pozwoleniem Stárszych. W Drukárni Wielebnych w Bogu Oycow Fránćiszkáńow [sic] Wilenskich.

Wilno, druk. Franciszkanów, 1691.

w 8ce, k. 8, s. 591, [2].

Opr.: skóra na deskach.

Estr. XVII, s. 42; Guseva II, poz. 97.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 606 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 208 r., poz. 606).

BAN: XXIX / a 5994