Nazwisko i imię / hasło:
Dziardyn.
Tytuł:
Dziardyn duchowny, Rozlicznym kwiećiem Niebieskiego odoru násádzony, to iest nabozenstwami do swiętych patronow nowych, także na wszystkie całego roku swięta, wdżięcznemi affektami ozdobiony y na ręce Jaśnie Wielmożnych Ich MMCiow PP Dąbskich złozony, a za pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podany. W Poznaniu, w Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, Druk. Akademicka, nakł. Józefa Wolnskiego, 1722.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 278, k. 1. Estr. brak; Guseva I, poz. 95. [współwyd.:] Meta zbawienna ubiegaiącym się do szczęśliwey wiecznośći wymierzona. Teraz przez codzienne nabozenstwa gorące affekty zarliwe akty do Boga w Troycy S. Iedynego, także do Przenays. Maryi Panny y rożnych patronow y patronek chrzescianskim damom do korony niebieskiey pokazana. Z pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podana. W Poznaniu, W Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722. w 4ce, k. 1, s. 294, k, 1. Opr.: deski obciągnięte skórą. Estr. brak; Guseva I, poz. 283.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 20.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19163
Całość:
Dziardyn.

Dziardyn duchowny, Rozlicznym kwiećiem Niebieskiego odoru násádzony, to iest nabozenstwami do swiętych patronow nowych, także na wszystkie całego roku swięta, wdżięcznemi affektami ozdobiony y na ręce Jaśnie Wielmożnych Ich MMCiow PP Dąbskich złozony, a za pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podany. W Poznaniu, w Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722.

Poznań, Druk. Akademicka, nakł. Józefa Wolnskiego, 1722.

w 4ce, k. 4, s. 278, k. 1.

Estr. brak; Guseva I, poz. 95.

[współwyd.:] Meta zbawienna ubiegaiącym się do szczęśliwey wiecznośći wymierzona. Teraz przez codzienne nabozenstwa gorące affekty zarliwe akty do Boga w Troycy S. Iedynego, także do Przenays. Maryi Panny y rożnych patronow y patronek chrzescianskim damom do korony niebieskiey pokazana. Z pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podana. W Poznaniu, W Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722.
w 4ce, k. 1, s. 294, k, 1.

Opr.: deski obciągnięte skórą.

Estr. brak; Guseva I, poz. 283.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 20.

BAN: XXIX / б 19163