Nazwisko i imię / hasło:
Ovidius Naso Publius.
Tytuł:
Księgi Metamorphoseon. to iest, Przemian, Od Pvblivsa Owidyvsza Nasona Wierszámi opisáne; A Przez Waleryana Otfinowskiego, Podczászego Ziemie Sędomirskiey, Ná Polskie przetłumáczone, Y do Druku podáne. W Krakowie, W Drukár: Andrzeiá Piotrkowczyká, Typogr: I. K. M. Roku Páńskiego 1638.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1638.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 659, k. 6. Def.: brak pierwszych 3 kart, w tym karty tytułowej oraz tablic „Polus arcticus” (2 karty); pełny egz.: k. 4, s. 659, k. 6, tabl. 2; opis uzupełniono na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XXIII, s. 536.
Proweniencja:
Prow.: Teodor Wańkowicz na odwrocie ostatniej karty sentencje łacińskie, podpisane: Theodorus Wańkowicz Dapifer Minscensis mp. Biała BAKR/? Anna Katarzyna Radziwiłłowa zapiska na s. 1: Z Moiey Biblioteki Bialskiey / AXR. Biała BM/ sygn.: H–8–25 (zapiski na odwrocie ostatniej karty i na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 86 H (zapiska na odwrocie pierwszej zachowanej karty). Sankt Petersburg BAN sygn.: Sccriptor. graeci et lat. 1a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); na odwrocie pierwszej zachowanej karty pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.
Lokalizacja:
BUW: Sd 713.552.
Całość:
Ovidius Naso Publius.

Księgi Metamorphoseon. to iest, Przemian, Od Pvblivsa Owidyvsza Nasona Wierszámi opisáne; A Przez Waleryana Otfinowskiego, Podczászego Ziemie Sędomirskiey, Ná Polskie przetłumáczone, Y do Druku podáne. W Krakowie, W Drukár: Andrzeiá Piotrkowczyká, Typogr: I. K. M. Roku Páńskiego 1638.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1638.

w 4ce, k. 1, s. 659, k. 6.
Def.: brak pierwszych 3 kart, w tym karty tytułowej oraz tablic „Polus arcticus” (2 karty); pełny egz.: k. 4, s. 659, k. 6, tabl. 2; opis uzupełniono na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XXIII, s. 536.

Prow.:
Teodor Wańkowicz
na odwrocie ostatniej karty sentencje łacińskie, podpisane: Theodorus Wańkowicz Dapifer Minscensis mp.

Biała BAKR/? Anna Katarzyna Radziwiłłowa
zapiska na s. 1: Z Moiey Biblioteki Bialskiey / AXR.

Biała BM/
sygn.: H–8–25 (zapiski na odwrocie ostatniej karty i na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 86 H (zapiska na odwrocie pierwszej zachowanej karty).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Sccriptor. graeci et lat. 1a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); na odwrocie pierwszej zachowanej karty pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

BUW: Sd 713.552.