Nazwisko i imię / hasło:
Actum.
Tytuł:
Actum in Curia Regia Varsaviensi Sabbatho post Festum Visitationis Beatissimae Virginis Mariae proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Septimo.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Warszawa, druk. Pijarów), b. r. (1697).
Komentarz:
folio, k. 7. Tytuł nagłówkowy. – Oznáymienie Krolá Nowo Obránego ná Seymie Wálnym Elekciey między Wárszáwą á Wolą dniá 27ma Iunij Anno 1697. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XII, s. 37, XXIII, s. 545 (pod hasłem: Oznaymienie); Budzyk, poz. III. 228; Guseva I, poz. 9.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 11
Całość:
Actum.

Actum in Curia Regia Varsaviensi Sabbatho post Festum Visitationis Beatissimae Virginis Mariae proximo Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Septimo.

B. m. (Warszawa, druk. Pijarów), b. r. (1697).

folio, k. 7.
Tytuł nagłówkowy. – Oznáymienie Krolá Nowo Obránego ná Seymie Wálnym Elekciey między Wárszáwą á Wolą dniá 27ma Iunij Anno 1697.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XII, s. 37, XXIII, s. 545 (pod hasłem: Oznaymienie); Budzyk, poz. III. 228; Guseva I, poz. 9.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 11