Nazwisko i imię / hasło:
Złotnicki Mikołaj.
Tytuł:
Port Bespieczny We Łzách Tonącey Oyczyzny Nayswiętsza Marya w Piękoszowskim Obrazie Nád Człowiekiem wiszącą Spráwiedliwość Boską Krwawemi Łzámi Opłakuiąca y Ná Porćie Bespiecznym Stawiaiąca, álbo Cuda Obrazu Piękoszowskiego. Teraz powtornie do Druku Podane Roku Pańskiego 1744. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K.Mości Uprzywilejowanego Typografa, 1744.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1744.
Komentarz:
w 8ce, k. 11, s. 333, [3]. Opr.: półskórek. Estr. IX, s. 200; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 111 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1042 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5372
Całość:
Złotnicki Mikołaj.

Port Bespieczny We Łzách Tonącey Oyczyzny Nayswiętsza Marya w Piękoszowskim Obrazie Nád Człowiekiem wiszącą Spráwiedliwość Boską Krwawemi Łzámi Opłakuiąca y Ná Porćie Bespiecznym Stawiaiąca, álbo Cuda Obrazu Piękoszowskiego. Teraz powtornie do Druku Podane Roku Pańskiego 1744. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K.Mości Uprzywilejowanego Typografa, 1744.

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1744.

w 8ce, k. 11, s. 333, [3].

Opr.: półskórek.

Estr. IX, s. 200; Guseva brak.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 111 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1042 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5372