Nazwisko i imię / hasło:
Śmiglecki Marcin.
Tytuł:
O dziesięcinach z Pisma Svvietego Zebránie krotkie. Jesliż ie dáwáć, Z czego ie dáwáć, Komu ie dáwáć, Co zá pożytek z niedáwánia, Y iesli ie okupić może. Oddayciez tedy co iest Cesarskiego Cesárzowi: A co iest Bozego Bogu Matth. 22. vers. 21. W Krakowie, w Drukarni, Lukaszá Kupiszá, I. K. M. Typ: Roku Pańskiego, 1648.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1648.
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 23. W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648). Estr. XXVIII, s. 307; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 6007 adl. 9
Całość:
Śmiglecki Marcin.

O dziesięcinach z Pisma Svvietego Zebránie krotkie. Jesliż ie dáwáć, Z czego ie dáwáć, Komu ie dáwáć, Co zá pożytek z niedáwánia, Y iesli ie okupić może. Oddayciez tedy co iest Cesarskiego Cesárzowi: A co iest Bozego Bogu Matth. 22. vers. 21. W Krakowie, w Drukarni, Lukaszá Kupiszá, I. K. M. Typ: Roku Pańskiego, 1648.

Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1648.

w 4ce, k. 2, s. 23.

W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648).

Estr. XXVIII, s. 307; Guseva brak.

Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 6007 adl. 9