Nazwisko i imię / hasło:
Drużbicki Kasper.
Tytuł:
Przemysły zysku duchownego. Abo Nauki do prędkiego, w drodze Bożey postępku, nie tylko ludźiom duchownym, ále i swieckim o zbáwienie dbáiącym, przyzwoite. Nápisáne przez X. Kaspra Druzbickiego Societatis Jesu. Zá dozwoleniem starszych do druku podáne. W Kaliszu W drukárni Collegium Káliskim Soc. Jesu Roku 1685.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1685.
Komentarz:
w 12ce, k. 1, s. 225. Opr.: skóra. Estr. XV, s. 338 (pod hasłem: Drużbicki Antoni Kasper); Guseva I, poz. 91.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–5–78 (przekreślona, zmieniona na:) H–6–50 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 851 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 r., poz. 851). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/I.91 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4450
Całość:
Drużbicki Kasper.

Przemysły zysku duchownego. Abo Nauki do prędkiego, w drodze Bożey postępku, nie tylko ludźiom duchownym, ále i swieckim o zbáwienie dbáiącym, przyzwoite. Nápisáne przez X. Kaspra Druzbickiego Societatis Jesu. Zá dozwoleniem starszych do druku podáne. W Kaliszu W drukárni Collegium Káliskim Soc. Jesu Roku 1685.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1685.

w 12ce, k. 1, s. 225.

Opr.: skóra.

Estr. XV, s. 338 (pod hasłem: Drużbicki Antoni Kasper); Guseva I, poz. 91.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–5–78 (przekreślona, zmieniona na:) H–6–50 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 851 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 r., poz. 851).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/I.91 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 4450