Nazwisko i imię / hasło:
Kochanowski Jan.
Tytuł:
Psałterz Dawidow. Przekladania Iana Kochanowskiego. VVszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niechay podlęże. W Krákowie, w Drukárni Lázárzowey: Roku Pánskiego, 1606.
Miejsce i rok wydania:
falso: Kraków, Druk. Łazarzowa, 1606, recte: B. m., b. r. (ok. 1612).
Komentarz:
w 4ce, s. 216, k. 4. Opr.: skóra. Estr. XV, s. 73 (pod hasłem: Dawid); Piekarski, poz. XXII. 17; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Constantin von Holten zapiska na karcie tytułowej: Constantin von Holten Biała BF/. sygn.: No–57–10 (zapiska na karcie ochr. górnej). sygn. nowa: 53/9 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 50 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 478 (zapiski na wyklejce okładki górnej oraz na karcie ochr. górnej); 108/IX.26-30 (zapiska na karcie ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19574
Całość:
Kochanowski Jan.

Psałterz Dawidow. Przekladania Iana Kochanowskiego. VVszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnego niechay podlęże. W Krákowie, w Drukárni Lázárzowey: Roku Pánskiego, 1606.

falso: Kraków, Druk. Łazarzowa, 1606, recte: B. m., b. r. (ok. 1612).

w 4ce, s. 216, k. 4.

Opr.: skóra.

Estr. XV, s. 73 (pod hasłem: Dawid); Piekarski, poz. XXII. 17; Guseva brak.

Prow.:
Constantin von Holten
zapiska na karcie tytułowej: Constantin von Holten

Biała BF/.
sygn.: No–57–10 (zapiska na karcie ochr. górnej).
sygn. nowa: 53/9 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 50 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 478 (zapiski na wyklejce okładki górnej oraz na karcie ochr. górnej); 108/IX.26-30 (zapiska na karcie ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 19574