Nazwisko i imię / hasło:
Kochanowski Jan.
Tytuł:
Psałterz Dawidow. Przekładania Iana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnégo niechay podlęże. W Krákowie, w Drukárni Lázárzowéy: Roku Pańskiégo, 1606.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Łazarzowa, 1606.
Komentarz:
w 4ce, s. 3–216, k. 4. Def.: brak karty tytułowej; pełny egz.: k. 1, s. 3-216, k. 4; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 73 (pod hasłem: Dawid); Piekarski, poz. XXII. 14; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Biała BF/. sygn.: No–57–13 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). sygn. nowa: 49/16 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 50 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 109 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19401 adl. 1
Całość:
Kochanowski Jan.

Psałterz Dawidow. Przekładania Iana Kochanowskiego. Wszystko pod rozsądek Kośćiołá powszechnégo niechay podlęże. W Krákowie, w Drukárni Lázárzowéy: Roku Pańskiégo, 1606.

Kraków, Druk. Łazarzowa, 1606.

w 4ce, s. 3–216, k. 4.
Def.: brak karty tytułowej; pełny egz.: k. 1, s. 3-216, k. 4; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. XV, s. 73 (pod hasłem: Dawid); Piekarski, poz. XXII. 14; Guseva brak.

Prow.:
Biała BF/.
sygn.: No–57–13 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
sygn. nowa: 49/16 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 50 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19401 adl. 1