Nazwisko i imię / hasło:
Botero Giovanni.
Tytuł:
Relatiae Powszechne. Abo Nowiny Pospolite Iana Botera Benesiusa Rozłożone ná pięć częśći. W 1. Zámyka się Cosmographia, to iest, opisánie czterech częśći świátá, Europy, Asiey, Afryki, y Ameryki: kędy się pokázuią gránice kraiow rozmáitych w tych częśćiách, miástá, bogáctwá, obyczáie, y insze przymioty każdey Nátiey. We 2. Zámyka się Hydrographia, to iest, opisánie Morza w pospolitośći: także Wyspow, y Peninsuł, aż do tego czásu ználezionych. W 3. Zámyka się Monarchologia, to iest, dáie się spráwá o przednieyszych Monárchách ná Swiećie. W 4. Mowi się o ludziách wszelakich sekt, ábo wiar: to iest, o Kátholikach, Jeretykách, Zydách, Pogánách, y Odsczepieńcách. W 5. Tráktuie się o superstitiách, w ktorych żyły przedtym narody Nowego Swiátá: o śrzodkách też, przez ktore tám wprowadzona iest Religia Chrześćiáńská prawdziwa, y iáko się tám pomnaża. Z Włoskiego ná Polski ięzyk, dla ućiechy rozmaitego stanu ludźi, i nábyćia wiádomośći rzeczy o wszytkim prawie w pospolitośći, co się ná Swiećie dźieie: przez iednego Zakonniká od Bernárdinow wiernie przetłumáczone, y do Druku, zá Pozwoleniem Stárszych, podane. W Krákowie/ w Drukárni Mikołáiá Lobá. Roku P. 1609.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1609.
Komentarz:
w 4ce, k. 10, s. 320; k. 6, s. 1-117[118], k. 1 (czysta); k. 4, s. 212, k. 4; k. 4, s. 240, k. 4; k. 4, s. 99, [4]. Opr.: skóra. Estr. XIII, s. 291–292; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Wojciech Stanisław Słowikowski? zapiska na odwrocie ostatniej karty: Ex libris Alberti Stanislai / Sł[owi?]kowski. Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na karcie tyt.: Z bibliotheki X. Jmci. Nieśwież BP/. sygn.: au 121 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21460
Całość:
Botero Giovanni.

Relatiae Powszechne. Abo Nowiny Pospolite Iana Botera Benesiusa Rozłożone ná pięć częśći. W 1. Zámyka się Cosmographia, to iest, opisánie czterech częśći świátá, Europy, Asiey, Afryki, y Ameryki: kędy się pokázuią gránice kraiow rozmáitych w tych częśćiách, miástá, bogáctwá, obyczáie, y insze przymioty każdey Nátiey. We 2. Zámyka się Hydrographia, to iest, opisánie Morza w pospolitośći: także Wyspow, y Peninsuł, aż do tego czásu ználezionych. W 3. Zámyka się Monarchologia, to iest, dáie się spráwá o przednieyszych Monárchách ná Swiećie. W 4. Mowi się o ludziách wszelakich sekt, ábo wiar: to iest, o Kátholikach, Jeretykách, Zydách, Pogánách, y Odsczepieńcách. W 5. Tráktuie się o superstitiách, w ktorych żyły przedtym narody Nowego Swiátá: o śrzodkách też, przez ktore tám wprowadzona iest Religia Chrześćiáńská prawdziwa, y iáko się tám pomnaża. Z Włoskiego ná Polski ięzyk, dla ućiechy rozmaitego stanu ludźi, i nábyćia wiádomośći rzeczy o wszytkim prawie w pospolitośći, co się ná Swiećie dźieie: przez iednego Zakonniká od Bernárdinow wiernie przetłumáczone, y do Druku, zá Pozwoleniem Stárszych, podane. W Krákowie/ w Drukárni Mikołáiá Lobá. Roku P. 1609.

Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1609.

w 4ce, k. 10, s. 320; k. 6, s. 1-117[118], k. 1 (czysta); k. 4, s. 212, k. 4; k. 4, s. 240, k. 4; k. 4, s. 99, [4].

Opr.: skóra.

Estr. XIII, s. 291–292; Guseva brak.

Prow.:
Wojciech Stanisław Słowikowski?
zapiska na odwrocie ostatniej karty: Ex libris Alberti Stanislai / Sł[owi?]kowski.

Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na karcie tyt.: Z bibliotheki X. Jmci.

Nieśwież BP/.
sygn.: au 121 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 21460