Nazwisko i imię / hasło:
Morawski Jan.
Tytuł:
Ambona Ducha Swiętego do sercá Mowiącego Pustynia Bogomyslna ábo Cwiczenia Duchowne przez dźiesięć dni Ná wzor tych, ktore podáie S. Ignacy Fundator Societatis Jesu. Wydane Przez X. Jana Morawskiego Societatis Jesu Z przydániem máteryi kazań nabożnych znayduiących się ták w tey Kśiędze, iáko też y w drugiey, ktorey Tytuł: Namowy Ducha S. Z pozwoleniem Stárszych powtornie przedrukowána. w Poznaniu w Drukarni J. K. M. Kollegium Societatis Jesu. Roku Páńskiego 1748.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1748.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 168 (właściwie: s. 184, dwa razy wybite s. 46–54, opuszczone s. 56, 57, 66, s. 175–178 oznaczone mylnie: 165–168), k. 12. Opr.: karton, papier zielony. Estr. XXII, s. 552; Guseva II, poz. 277.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ RKKS: poz. Q 63b. RRKSO, poz. 38: Xią. Ambona Ducha So. w oprawie zielonyi. Nieśwież KKS/ sygn. RRKSO: 38 (naklejka na okładce górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 72 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 167 r., poz. 72).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18585
Całość:
Morawski Jan.

Ambona Ducha Swiętego do sercá Mowiącego Pustynia Bogomyslna ábo Cwiczenia Duchowne przez dźiesięć dni Ná wzor tych, ktore podáie S. Ignacy Fundator Societatis Jesu. Wydane Przez X. Jana Morawskiego Societatis Jesu Z przydániem máteryi kazań nabożnych znayduiących się ták w tey Kśiędze, iáko też y w drugiey, ktorey Tytuł: Namowy Ducha S. Z pozwoleniem Stárszych powtornie przedrukowána. w Poznaniu w Drukarni J. K. M. Kollegium Societatis Jesu. Roku Páńskiego 1748.

Poznań, druk. Jezuitów, 1748.

w 4ce, k. 6, s. 168 (właściwie: s. 184, dwa razy wybite s. 46–54, opuszczone s. 56, 57, 66, s. 175–178 oznaczone mylnie: 165–168), k. 12.

Opr.: karton, papier zielony.

Estr. XXII, s. 552; Guseva II, poz. 277.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
RKKS: poz. Q 63b.
RRKSO, poz. 38: Xią. Ambona Ducha So. w oprawie zielonyi.

Nieśwież KKS/
sygn. RRKSO: 38 (naklejka na okładce górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 72 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 167 r., poz. 72).

BAN: XXIX / б 18585