Nazwisko i imię / hasło:
Drogoszewski Piotr.
Tytuł:
Tarcza wiary Chrystusowey, Ktorą uzbroiony Polak, Łátwo może przytępić Oręża Lutrow osobliwie y Kálwinow. Wydana przez Wielebnego Xiędzá Piotra Drogoszewskiego, s. Theologiey Doktorá, Zakonu Dominika Swiętego. Roku Páńskiego 1708 Mieśiącá Márcá. W Warszawie, w Drukarni OO. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1708.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 472 (ost. dwie s. paginowane mylnie: 701, 702). Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 323; Guseva I, poz. 88.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: CSDR. Biała BM/ sygn.: H–4–3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 151 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.50 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 5804
Całość:
Drogoszewski Piotr.

Tarcza wiary Chrystusowey, Ktorą uzbroiony Polak, Łátwo może przytępić Oręża Lutrow osobliwie y Kálwinow. Wydana przez Wielebnego Xiędzá Piotra Drogoszewskiego, s. Theologiey Doktorá, Zakonu Dominika Swiętego. Roku Páńskiego 1708 Mieśiącá Márcá. W Warszawie, w Drukarni OO. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1708.

w 4ce, k. 8, s. 472 (ost. dwie s. paginowane mylnie: 701, 702).

Opr.: półskórek.

Estr. XV, s. 323; Guseva I, poz. 88.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: CSDR.

Biała BM/
sygn.: H–4–3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 151 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.50 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 5804