Nazwisko i imię / hasło:
Modrzewski Andrzej Frycz.
Tytuł:
Sylvae Qvatvor. I. De tribus personis & vna essentia Dei, Ad Sigismundum Augustum Regem Poloniae, &c. II. De necessitate conuentus habendi ad sedandas religionis controuersias, Ad eundem Regem. III. De Iesu Christo filio Dei, & hominis, eodemque deo & domino nostro, Ad Pium Papam V. IV. De Homousio, & de iis, quae huc pertineant, Ad Iac. Vchanium Archiep. Gnesnensem. Ex ipsius auctoris autographo expressae. Adiecta est Quaestio theologica non dissimilis argumenti, ab eodem auctore examinata. Omnia nunc primùm in lucem edita. Anno cIɔ Iɔ xc. mense Iulio.

Przed tytułem: Andreae Fricii Modrevii Secretarii Regii

Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kraków, druk. Aleksego Rodeckiego), 1590.
Komentarz:
w 4ce, k. 9, s. 273 (właściwie: s. 282, s. 80–89 wybite dwa razy, opuszczona s. 255), k. 2 (ostatnia czysta). Opr.: pergamin (współoprawne z: Schacht Valentin, Brevis declaratio verborum coenae dominicae, Jena, 1591) Estr. XXII, s. 493; Katlog BJ, poz. 1645; Kawecka-Gryczowa, poz. 39; Havu, poz. 316.
Proweniencja:
Prow.: Jakub Henryk Flemming/ Nieśwież BW/ zapiska w Catalogus 1750: Loc. 189/27 (odnotowany egz. z księgozbioru Flemminga, współoprawny z: Schacht Valentin. Brevis declaratio verborum Coenae Dominicae, Jena, 1591). Sankt Petersburg BAN sygn.: 4[.]6, 51[6] (naklejki na grzbiecie), Theol. 516 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: spis treści (po łacinie). Sygn. nieustalona: A 3 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BNF: MD.768.V.1(1)
Całość:
Modrzewski Andrzej Frycz.

Sylvae Qvatvor. I. De tribus personis & vna essentia Dei, Ad Sigismundum Augustum Regem Poloniae, &c. II. De necessitate conuentus habendi ad sedandas religionis controuersias, Ad eundem Regem. III. De Iesu Christo filio Dei, & hominis, eodemque deo & domino nostro, Ad Pium Papam V. IV. De Homousio, & de iis, quae huc pertineant, Ad Iac. Vchanium Archiep. Gnesnensem. Ex ipsius auctoris autographo expressae. Adiecta est Quaestio theologica non dissimilis argumenti, ab eodem auctore examinata. Omnia nunc primùm in lucem edita. Anno cIɔ Iɔ xc. mense Iulio.

Przed tytułem: Andreae Fricii Modrevii Secretarii Regii

B. m. (Kraków, druk. Aleksego Rodeckiego), 1590.

w 4ce, k. 9, s. 273 (właściwie: s. 282, s. 80–89 wybite dwa razy, opuszczona s. 255), k. 2 (ostatnia czysta).

Opr.: pergamin (współoprawne z: Schacht Valentin, Brevis declaratio verborum coenae dominicae, Jena, 1591)

Estr. XXII, s. 493; Katlog BJ, poz. 1645; Kawecka-Gryczowa, poz. 39; Havu, poz. 316.

Prow.:
Jakub Henryk Flemming/
Nieśwież BW/
zapiska w Catalogus 1750: Loc. 189/27 (odnotowany egz. z księgozbioru Flemminga, współoprawny z: Schacht Valentin. Brevis declaratio verborum Coenae Dominicae, Jena, 1591).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 4[.]6, 51[6] (naklejki na grzbiecie), Theol. 516 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: spis treści (po łacinie).
Sygn. nieustalona: A 3 (zapiska na karcie tytułowej).

BNF: MD.768.V.1(1)