Nazwisko i imię / hasło:
Szlichtyng Jonasz (Schlichting).
Tytuł:
De SS. Trinitate, de Moralibus N. & V. Testamenti praeceptis, itemq[ue] de Sacris, Evcharistiae, & Baptismi ritibus. adversùs Balthasarem Meisnerum, Sacrae Theol. Doctorem, et in Acad. Vittebergensi, Professorem Publicum Dispvtatio. Anno Christi 1639.

Przed tytułem: Ionae Schlichtingii à Bukowiec

Miejsce i rok wydania:
B. m. (Raków, druk. Pawła Sternackiego, Lubcz, druk. Jana Kmity), 1639.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 67, [1], 945, [17]. Opr.: skóra; oprawa charakterystyczna dla Biblioteki J. H. Flemminga. Estr. XXVII, s. 214; Kawecka-Gryczowa, poz. 214 (wariant B); Havu, poz. 644.
Proweniencja:
Prow.: Jakub Henryk Flemming/ zapiska na karcie tyt.: HJFl 1. Thessal. 5, 21. Sankt Petersburg BAN sygn.: 406 (naklejka na grzbiecie); 1042 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sygn. nieustalona: 8[.] (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BNF: 776.VIII.21
Całość:
Szlichtyng Jonasz (Schlichting).

De SS. Trinitate, de Moralibus N. & V. Testamenti praeceptis, itemq[ue] de Sacris, Evcharistiae, & Baptismi ritibus. adversùs Balthasarem Meisnerum, Sacrae Theol. Doctorem, et in Acad. Vittebergensi, Professorem Publicum Dispvtatio. Anno Christi 1639.

Przed tytułem: Ionae Schlichtingii à Bukowiec

B. m. (Raków, druk. Pawła Sternackiego, Lubcz, druk. Jana Kmity), 1639.

w 8ce, k. 1, s. 67, [1], 945, [17].

Opr.: skóra; oprawa charakterystyczna dla Biblioteki J. H. Flemminga.

Estr. XXVII, s. 214; Kawecka-Gryczowa, poz. 214 (wariant B); Havu, poz. 644.

Prow.:
Jakub Henryk Flemming/
zapiska na karcie tyt.: HJFl 1. Thessal. 5, 21.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 406 (naklejka na grzbiecie); 1042 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sygn. nieustalona: 8[.] (naklejka na okładce górnej).

BNF: 776.VIII.21