Nazwisko i imię / hasło:
Miske Ludwik Jerzy.
Tytuł:
Zwierciadło Przykładnosci, to iest: Swiątobliwy Zywot Wielkiey Słvzebnice Boskiey S. Iadwigi przed tym Polskiey, y Sląskiey Xięzny, á teraz Osobliwey Patronki, Sławnego Klasztorv Trzebnickiego dla Zakonnic S. Cystercyenskiego Zakonv Nayszczodrobliwszey Fvndatorki przez X. Ludwika Miske Swiętey Theologiey Doktorá, Regentá Poznáńskiego, y Definitorá Prowincyey Zakonu Bráći Mnieyszych Swiętego Franciszka Conventualium Napisany, y przez Drukárską Prásę przed oczy Łáskáwych Czytelnikow z Dozwoleniem Starszych Wystawiony. Roku Páńskiego 1724. w Krakowie, w Drukárni Ianá Domáńskiego I. K. M. Typográfá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jana Domańskiego, 1724.
Komentarz:
w 4ce, k. 15, s. 584, tabl. 1 (miedzioryt: S. Hedwig). Opr.: półskórek. Estr. XXII, s. 420 (pod hasłem: Miske Jerzy Ludwik, tu mylny rok wydania: 1725).
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 168. Sankt Petersburg BAN sygn.: 129 (zapiska na grzbiecie).
Lokalizacja:
BUM: 5 Ph 9/4°
Całość:
Miske Ludwik Jerzy.

Zwierciadło Przykładnosci, to iest: Swiątobliwy Zywot Wielkiey Słvzebnice Boskiey S. Iadwigi przed tym Polskiey, y Sląskiey Xięzny, á teraz Osobliwey Patronki, Sławnego Klasztorv Trzebnickiego dla Zakonnic S. Cystercyenskiego Zakonv Nayszczodrobliwszey Fvndatorki przez X. Ludwika Miske Swiętey Theologiey Doktorá, Regentá Poznáńskiego, y Definitorá Prowincyey Zakonu Bráći Mnieyszych Swiętego Franciszka Conventualium Napisany, y przez Drukárską Prásę przed oczy Łáskáwych Czytelnikow z Dozwoleniem Starszych Wystawiony. Roku Páńskiego 1724. w Krakowie, w Drukárni Ianá Domáńskiego I. K. M. Typográfá.

Kraków, druk. Jana Domańskiego, 1724.

w 4ce, k. 15, s. 584, tabl. 1 (miedzioryt: S. Hedwig).

Opr.: półskórek.

Estr. XXII, s. 420 (pod hasłem: Miske Jerzy Ludwik, tu mylny rok wydania: 1725).

Prow.:
Konstancja Sapieżyna
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 168.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 129 (zapiska na grzbiecie).

BUM: 5 Ph 9/4°