Nazwisko i imię / hasło:
Kiersnicki Atanazy Ludwik.
Tytuł:
Wolny Głos Mow Niedzielnych Naydzielnieyszym Głosem tak na puszczy Literatnego sequestru; Jako na Publikach Statystycżnych Zawołanego Senatora Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana Jana Frideryka Hrabie na Kodniu, Dorohostaiach, Czarnobylu, Sapiehy Kasztelana Trockiego Starosty Brześćianskiego, Z więzow prywatnego milczenia Oswobodzony Y z Drukarskich ćieniow polerownym przez niezliczone wieki Strzały Starozytney Splendorem Windykowany; Temuz Gracyanowi Od zdewinkowanego rzetelnemi Łask Nominalnych dokumentami Autora X. Atanazego Ludwika Kiersnickiego Societatis Jesu, Swiętych Praw Kośćielnych Doktora Z wiekopomnych dżięk dżwiękiem Poswięcony Roku Wćielonego Słowa 1727. w Warszawie w Drukarni Col: Krolew: Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1727.
Komentarz:
w 4ce, k. 71, s. 1–440, k. 14, s. 441–548, k. 36. Egz. a Opr.: półskórek. Egz. b. Opr.: karton, papier. Estr. XIX, s. 254–255 (tu mylnie: folio); Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BP/. sygn.: au 168 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 156.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21427 BUM: 2 Cr 10/4°
Całość:
Kiersnicki Atanazy Ludwik.

Wolny Głos Mow Niedzielnych Naydzielnieyszym Głosem tak na puszczy Literatnego sequestru; Jako na Publikach Statystycżnych Zawołanego Senatora Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana Jana Frideryka Hrabie na Kodniu, Dorohostaiach, Czarnobylu, Sapiehy Kasztelana Trockiego Starosty Brześćianskiego, Z więzow prywatnego milczenia Oswobodzony Y z Drukarskich ćieniow polerownym przez niezliczone wieki Strzały Starozytney Splendorem Windykowany; Temuz Gracyanowi Od zdewinkowanego rzetelnemi Łask Nominalnych dokumentami Autora X. Atanazego Ludwika Kiersnickiego Societatis Jesu, Swiętych Praw Kośćielnych Doktora Z wiekopomnych dżięk dżwiękiem Poswięcony Roku Wćielonego Słowa 1727. w Warszawie w Drukarni Col: Krolew: Societatis Jesu.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1727.

w 4ce, k. 71, s. 1–440, k. 14, s. 441–548, k. 36.

Egz. a
Opr.: półskórek.

Egz. b.
Opr.: karton, papier.

Estr. XIX, s. 254–255 (tu mylnie: folio); Guseva brak.

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BP/.
sygn.: au 168 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b.
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 156.

BAN: XXIX / б 21427
BUM: 2 Cr 10/4°