Nazwisko i imię / hasło:
Karnkowski Stanisław.
Tytuł:
De Primatu Senatorio Regni Poloniae. Illmi ac Rmi in Christo Patris et Domini, D. Stanislai Karnkovvski, Archiepiscopi Gnesnensis, L. N. eiusdem Regni Primatis, primiq[ue] Principis, Tractatio. Cui adiuncta est, eiusdem Auctoris; De Ratione Eligendorvm Regvm Poloniae, Epistola. Item, eiusdem Panegyricvs, non dissimilis argumenti, ad Henricum Valesium, Poloniae Regem designatum. Posnaniae, Anno Domini, M. D. XCIII.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, (druk. Barbary Wolrabowej), 1593.
Komentarz:
w 4ce, s. 65, [1], k. 1 (czysta). Opr.: pergamin (tłoczenia), grzbiet zniszczony. Estr. XIX, s. 122; Katalog BJ, poz. 1308.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ zapiska na karcie tyt.: Ascriptus Cathalogo Bibliothecae arcis Nesuisiensis. sygn.: 69/58 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sygn. nieustalona: L 46 (zapiska na okładce dolnej).
Lokalizacja:
BUM: 5 He 6
Całość:
Karnkowski Stanisław.

De Primatu Senatorio Regni Poloniae. Illmi ac Rmi in Christo Patris et Domini, D. Stanislai Karnkovvski, Archiepiscopi Gnesnensis, L. N. eiusdem Regni Primatis, primiq[ue] Principis, Tractatio. Cui adiuncta est, eiusdem Auctoris; De Ratione Eligendorvm Regvm Poloniae, Epistola. Item, eiusdem Panegyricvs, non dissimilis argumenti, ad Henricum Valesium, Poloniae Regem designatum. Posnaniae, Anno Domini, M. D. XCIII.

Poznań, (druk. Barbary Wolrabowej), 1593.

w 4ce, s. 65, [1], k. 1 (czysta).

Opr.: pergamin (tłoczenia), grzbiet zniszczony.

Estr. XIX, s. 122; Katalog BJ, poz. 1308.

Prow.:
Nieśwież BZ/
zapiska na karcie tyt.: Ascriptus Cathalogo Bibliothecae arcis Nesuisiensis.
sygn.: 69/58 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sygn. nieustalona: L 46 (zapiska na okładce dolnej).

BUM: 5 He 6