Nazwisko i imię / hasło:
Gliszczyński Maciej.
Tytuł:
Compendium Legum Ex Statuto & Constitutionibus Regni Poloniae quae videlicet tantum ad continuum Usum Judicantium, & Litigantium requiruntur, ex farragine Legum per Alphabetum: ad Annum 1736. excerptum. Authore Mathia Gliszczynski, Notario Terrestri Palatinatus Calissiens: Calissii Typis S. R. M. Collegii Karnkoviani, Soc: Jesu. An: 1754.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1754.
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 231, k. 2, tabl. 1. Opr.: półskórek. Estr. XVII, s. 172.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 13 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BUM: 6 Bk 3
Całość:
Gliszczyński Maciej.

Compendium Legum Ex Statuto & Constitutionibus Regni Poloniae quae videlicet tantum ad continuum Usum Judicantium, & Litigantium requiruntur, ex farragine Legum per Alphabetum: ad Annum 1736. excerptum. Authore Mathia Gliszczynski, Notario Terrestri Palatinatus Calissiens: Calissii Typis S. R. M. Collegii Karnkoviani, Soc: Jesu. An: 1754.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1754.

w 4ce, k. 2, s. 231, k. 2, tabl. 1.

Opr.: półskórek.

Estr. XVII, s. 172.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 13 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BUM: 6 Bk 3