Nazwisko i imię / hasło:
Post.
Tytuł:
Post swięty. álbo Modlitwy strzeliste Na każdy dzień czterdziestodniowego Postu, wyrażaiące Taiemnice Męki Jezusowey. Pod Jmieniem Nayprzewielebnieyszey w Bogu. Jey Mosci Panny. Franciszki Zaborowski [sic]. Xieni Warszawskiey Klasztoru S. Troycy Zakonu Swiętey Matki Brygitty, Reguły Swiętego Salwatora. Wydane Przez Xiędza pewnego Franciszkana. Roku 1750. w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey in Collegio Varsaviensi Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1750.
Komentarz:
w 12ce, k. 29. Opr.: półskórek. Estr. XXV, s. 111 (podaje: w 24ce); Guseva II, poz. 346.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 959 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 223 v., poz. 959).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5471
Całość:
Post.

Post swięty. álbo Modlitwy strzeliste Na każdy dzień czterdziestodniowego Postu, wyrażaiące Taiemnice Męki Jezusowey. Pod Jmieniem Nayprzewielebnieyszey w Bogu. Jey Mosci Panny. Franciszki Zaborowski [sic]. Xieni Warszawskiey Klasztoru S. Troycy Zakonu Swiętey Matki Brygitty, Reguły Swiętego Salwatora. Wydane Przez Xiędza pewnego Franciszkana. Roku 1750. w Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey in Collegio Varsaviensi Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1750.

w 12ce, k. 29.

Opr.: półskórek.

Estr. XXV, s. 111 (podaje: w 24ce); Guseva II, poz. 346.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 959 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 223 v., poz. 959).

BAN: XXIX / a 5471