Nazwisko i imię / hasło:
Ogłos.
Tytuł:
Ogłos Z Cnot Kárdynálnych Wiary, Nadziei, i Miłosci, przy wyświadczeniu należytego Honoru Bogu Iedynemu Wyrazony, to iest Officium álbo Godzinki o Nayswiętszym Sakramencie Ciała Panskiego, z ust i serc Práwowiernego ludu w Dni Czwartkowe z ráná w Kollegiaćie Wszytkich Swiętych, z Przydániem Nabożeństwa o Wszytkich Swiętych Wychodzące. Za Dozwoleniem Zwierzchnosci Duchowney. Roku Pańskiego 1730. W Krakowie, w Drukárni Dźiedźicow Fránćiszka Cezárego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Franciszka Cezarego mł., 1730.
Komentarz:
w 8ce, k. 56. Opr.: półskórek. Estr. XXIII, s. 255 (pod hasłem: Odgłos); Guseva II, poz. 318.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 104 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1216 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sygn. nieustalona: 46 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5560
Całość:
Ogłos.

Ogłos Z Cnot Kárdynálnych Wiary, Nadziei, i Miłosci, przy wyświadczeniu należytego Honoru Bogu Iedynemu Wyrazony, to iest Officium álbo Godzinki o Nayswiętszym Sakramencie Ciała Panskiego, z ust i serc Práwowiernego ludu w Dni Czwartkowe z ráná w Kollegiaćie Wszytkich Swiętych, z Przydániem Nabożeństwa o Wszytkich Swiętych Wychodzące. Za Dozwoleniem Zwierzchnosci Duchowney. Roku Pańskiego 1730. W Krakowie, w Drukárni Dźiedźicow Fránćiszka Cezárego.

Kraków, druk. dziedziców Franciszka Cezarego mł., 1730.

w 8ce, k. 56.

Opr.: półskórek.

Estr. XXIII, s. 255 (pod hasłem: Odgłos); Guseva II, poz. 318.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 104 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1216 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sygn. nieustalona: 46 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / a 5560