Nazwisko i imię / hasło:
Niebo.
Tytuł:
Niebo Łask Maryi Dwonastą gwiazd ozdobione: to iest Duchowne Nauki z przyzwoitym Nabożeństwem ná uszanowanie NN. Panny y Matki Boskiey ná dni Swiąt iey káżdego miesiąca w roku przypadaiáiące, wydáne w Wiedniu roku 1730, ná Polski ięzyk przetłumaczone y wydrukowane. W Lublinie, w Drukarni Lubelskiey Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1738.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1738.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 153, [1]. Opr.: papier. Estr. XXIII, s. 107 (niedokładnie); Dziok-Strelnik, poz. 656; Guseva II, poz. 301.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 870 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 v., poz. 870).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5478
Całość:
Niebo.

Niebo Łask Maryi Dwonastą gwiazd ozdobione: to iest Duchowne Nauki z przyzwoitym Nabożeństwem ná uszanowanie NN. Panny y Matki Boskiey ná dni Swiąt iey káżdego miesiąca w roku przypadaiáiące, wydáne w Wiedniu roku 1730, ná Polski ięzyk przetłumaczone y wydrukowane. W Lublinie, w Drukarni Lubelskiey Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1738.

Lublin, druk. Jezuitów, 1738.

w 8ce, k. 1, s. 153, [1].

Opr.: papier.

Estr. XXIII, s. 107 (niedokładnie); Dziok-Strelnik, poz. 656; Guseva II, poz. 301.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 870 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 v., poz. 870).

BAN: XXIX / a 5478