Nazwisko i imię / hasło:
Nauka.
Tytuł:
Nauka Chrzescianska wielce pożyteczna y bárzo potrzebna o tym, co każdy práwdźiwy Chrzescianin powinien wiedźieć, wierzyć, y czynić, á żeby był zbawiony. Przy tym Informacya dostáteczna o Spowiedźi y Kommunii Swiętey, Zá pozwoleniem Stárszych Wydrukowana w Roku Páńskim 1756. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1756.
Komentarz:
w 8ce, k. 112. Opr.: skóra. Estr. brak; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 176; Guseva II, poz. 298.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 80. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 551 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 206 r., poz. 551).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5873
Całość:
Nauka.

Nauka Chrzescianska wielce pożyteczna y bárzo potrzebna o tym, co każdy práwdźiwy Chrzescianin powinien wiedźieć, wierzyć, y czynić, á żeby był zbawiony. Przy tym Informacya dostáteczna o Spowiedźi y Kommunii Swiętey, Zá pozwoleniem Stárszych Wydrukowana w Roku Páńskim 1756. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1756.

w 8ce, k. 112.

Opr.: skóra.

Estr. brak; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 176; Guseva II, poz. 298.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 80.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 551 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 206 r., poz. 551).

BAN: XXIX / a 5873