Nazwisko i imię / hasło:
Murinius Marcin.
Tytuł:
Kronika, abo Opisanie ziemie y Mistrzow Pruskich, ná Polskie z Niemieckiego przełożona, z przydániem rzeczy pámięći godnych z rozmáitych Kronik zebránych. Przez Marcina Muryniusa niekiedy wydána: A teraz po wtoré ná wielu mieyscách popráwiona y do Druku podána. W Krakowie, z Drukárnie Symoná Kęmpiniego [sic], Roku Pańskiego 1606.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Szymona Kempiniego, 1606.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 163. Opr.: pergamin. Estr. XXII, s. 633.; Guseva II, poz. 283.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Polon.] 120 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 155 v., poz.120). Zapiska na karcie tytułowej, pod adresem wydawniczym: I Edit. w Toruniu 1582.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21494
Całość:
Murinius Marcin.

Kronika, abo Opisanie ziemie y Mistrzow Pruskich, ná Polskie z Niemieckiego przełożona, z przydániem rzeczy pámięći godnych z rozmáitych Kronik zebránych. Przez Marcina Muryniusa niekiedy wydána: A teraz po wtoré ná wielu mieyscách popráwiona y do Druku podána. W Krakowie, z Drukárnie Symoná Kęmpiniego [sic], Roku Pańskiego 1606.

Kraków, druk. Szymona Kempiniego, 1606.

w 4ce, k. 4, s. 163.

Opr.: pergamin.

Estr. XXII, s. 633.; Guseva II, poz. 283.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Polon.] 120 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 155 v., poz.120).

Zapiska na karcie tytułowej, pod adresem wydawniczym: I Edit. w Toruniu 1582.

BAN: XXIX / б 21494