Nazwisko i imię / hasło:
Modlitwy.
Tytuł:
Modlitwy publiczne Káżdemu czásowi, y potrzebam [sic] pospolitym służące, zá zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na wieczną cześć y chwalę, Oycu y Synowi, y Duchowi S. Bogu w Troycy S. jedynemu, y ná pozytek Kośćiołá jego wydáne. We Gdansku, Drukował Andrzey Hunefeld Roku Pańskiego 1636.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Andrzeja Hunefelda, 1636.
Komentarz:
w 4ce, s. 174. Stanowiły Cz. II. Kancjonału opracowanego przez Jana Turnowskiego. Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 83 (pod hasłem: Kancyoanał, niedokładnie); Guseva II, poz. 274.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: Au 80 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19160
Całość:
Modlitwy.

Modlitwy publiczne Káżdemu czásowi, y potrzebam [sic] pospolitym służące, zá zgodną Uchwałą Zborow Ewangelickich Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na wieczną cześć y chwalę, Oycu y Synowi, y Duchowi S. Bogu w Troycy S. jedynemu, y ná pozytek Kośćiołá jego wydáne. We Gdansku, Drukował Andrzey Hunefeld Roku Pańskiego 1636.

Gdańsk, druk. Andrzeja Hunefelda, 1636.

w 4ce, s. 174.
Stanowiły Cz. II. Kancjonału opracowanego przez Jana Turnowskiego.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 83 (pod hasłem: Kancyoanał, niedokładnie); Guseva II, poz. 274.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: Au 80 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 19160