Nazwisko i imię / hasło:
Łazowa Konstancja z Jundziłłów.
Tytuł:
Nabozenstwo z Różnych approbowanych Kśiążek w jedno Z wyborem y pilnośćią, Przez Jasnie Wielmozną Jey Mość Panią P. Konstancyą z Jundziłłow Łazową Kasztelanową Mscisławską zebrane. Y pod teyże samey J.W. Imść P. Imieniem, dla pożytku y wygody wiernych Chrystusowych, Za pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, pierwszy raz z druku wychodzące Roku Pańskiego 1753. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. WW. XX. Franciszkanow.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Franciszkanów, 1753.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 86. Opr.: karton, papier. Estr. XXI, 134 (niedokładnie); Guseva II, poz. 255.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 28. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 389 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 181 v., poz. 389).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21617
Całość:
Łazowa Konstancja z Jundziłłów.

Nabozenstwo z Różnych approbowanych Kśiążek w jedno Z wyborem y pilnośćią, Przez Jasnie Wielmozną Jey Mość Panią P. Konstancyą z Jundziłłow Łazową Kasztelanową Mscisławską zebrane. Y pod teyże samey J.W. Imść P. Imieniem, dla pożytku y wygody wiernych Chrystusowych, Za pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, pierwszy raz z druku wychodzące Roku Pańskiego 1753. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. WW. XX. Franciszkanow.

Wilno, druk. Franciszkanów, 1753.

w 4ce, k. 4, s. 86.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXI, 134 (niedokładnie); Guseva II, poz. 255.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 28.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 389 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 181 v., poz. 389).

BAN: XXIX / б 21617