Nazwisko i imię / hasło:
Kochanowski Jan.
Tytuł:
Psałterz Dawidow. Przekłádánia Jana Kochanowskiego. [winieta] Wszystko pod rozsądek Kośćiołá Powszechnego niech podlęże. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krákowie, w Drukarni Andrzeiá Piotrkowczyká, K. J. M. Typográphá. Roku P. 1641.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1641.
Komentarz:
w 4ce, s. 214, k. 4. Def.: brak karty tytułowej, niektóre karty z ubytkami do 30%; pełny egz.: k. 1, s. 214, k. 4; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra. Estr. XV, s. 74 (pod hasłem: Dawid); Piekarski, poz. XXII. 25; Guseva II, poz. 169.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 132. Nieśwież BP/. sygn.: au 50 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20060 adl. 1
Całość:
Kochanowski Jan.

Psałterz Dawidow. Przekłádánia Jana Kochanowskiego. [winieta] Wszystko pod rozsądek Kośćiołá Powszechnego niech podlęże. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krákowie, w Drukarni Andrzeiá Piotrkowczyká, K. J. M. Typográphá. Roku P. 1641.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka II, 1641.

w 4ce, s. 214, k. 4.
Def.: brak karty tytułowej, niektóre karty z ubytkami do 30%; pełny egz.: k. 1, s. 214, k. 4; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.
Opr.: skóra.

Estr. XV, s. 74 (pod hasłem: Dawid); Piekarski, poz. XXII. 25; Guseva II, poz. 169.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 132.

Nieśwież BP/.
sygn.: au 50 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 20060 adl. 1