Nazwisko i imię / hasło:
Jabłonowski Jan Stanisław.
Tytuł:
Skrupuł bez Skrupułu w Polszcze, Albo Oświecenie Grzechow Narodowi naszemu Polskiemu zwyczáynieyszych, á zá Grzechy nie mianych*; Traktat po prostu Grzechy rostrząsaiący, ná Rozdziały podzielony. Przez Pewnego Polaka Temisz grzechami grzesznego, ale żáłuiącego. Na popráwę swoią y Ludzką Podany. Przedrukowany Roku Pańskiego 1741.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1741.
Komentarz:
w 8ce, k. 66. Opr.: karton, papier. Estr. XVIII, s. 345; Guseva II, poz. 139.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 159 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Hist. Polon. 50 (zapiska na odwrocie karty tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5763
Całość:
Jabłonowski Jan Stanisław.

Skrupuł bez Skrupułu w Polszcze, Albo Oświecenie Grzechow Narodowi naszemu Polskiemu zwyczáynieyszych, á zá Grzechy nie mianych*; Traktat po prostu Grzechy rostrząsaiący, ná Rozdziały podzielony. Przez Pewnego Polaka Temisz grzechami grzesznego, ale żáłuiącego. Na popráwę swoią y Ludzką Podany. Przedrukowany Roku Pańskiego 1741.

B. m., 1741.

w 8ce, k. 66.

Opr.: karton, papier.

Estr. XVIII, s. 345; Guseva II, poz. 139.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 159 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Hist. Polon. 50 (zapiska na odwrocie karty tytułowej).

BAN: XXIX / a 5763