Nazwisko i imię / hasło:
Jabłonowski Jan Stanisław.
Tytuł:
Nowa Decenna do S. Franciszka Xawerego. Apostoła Indyiskiego Cudotworcy Ná Dźiesięć Piątkow Modlitwami y rożnym Nabożenstwem do tego Swiętego, we wszystkich potrzebach doświadczonego. Patrona. Przez wielkiego Klienta swego w Kinikszteynie własną pracą ozdobiona, Po kilkákroć w Káliszu, w Lublinie, we Lwowie, w Poznaniu, wydrukowána; á znowu przy nowey dobroczynności Páná pewnego szczegulniey náboznego do tego S. Cudotworcy Do Druku Podana Roku Pańskiego 1743. W Kaliszu, w Drukárni J. K. Mći in Collegium Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1743.
Komentarz:
w 8ce, k. 9, s. 158. Opr.: półskórek. Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 138.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 611 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 208 r., poz. 611).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5827
Całość:
Jabłonowski Jan Stanisław.

Nowa Decenna do S. Franciszka Xawerego. Apostoła Indyiskiego Cudotworcy Ná Dźiesięć Piątkow Modlitwami y rożnym Nabożenstwem do tego Swiętego, we wszystkich potrzebach doświadczonego. Patrona. Przez wielkiego Klienta swego w Kinikszteynie własną pracą ozdobiona, Po kilkákroć w Káliszu, w Lublinie, we Lwowie, w Poznaniu, wydrukowána; á znowu przy nowey dobroczynności Páná pewnego szczegulniey náboznego do tego S. Cudotworcy Do Druku Podana Roku Pańskiego 1743. W Kaliszu, w Drukárni J. K. Mći in Collegium Soc. Jesu.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1743.

w 8ce, k. 9, s. 158.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 138.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 611 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 208 r., poz. 611).

BAN: XXIX / a 5827