Nazwisko i imię / hasło:
Chrześcijanin.
Tytuł:
Chrzescianin wewnętrzny albo Nauka Iáko wewnętrznie stosowáć się powinni Chrześćiánie do Chrystusá. Z francuskiego na polski ięzyk z roskazánia Naiasnieyszey Krolowey Iey Mśći Maryey Kazimiry. Ná pożytek Dusz Krwią Chrystusową okupionych wytłumaczony a roku 1690 do Druku podany. W Lublinie, w Drukárni Collegij Soc. Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1690.
Komentarz:
w 4ce, s. 509. Opr.: karton, papier. Estr. brak; Dziok-Strelnik brak; Guseva I, poz. 62.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–6–60 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 10 [H] (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 463 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/IV.85 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 15253
Całość:
Chrześcijanin.

Chrzescianin wewnętrzny albo Nauka Iáko wewnętrznie stosowáć się powinni Chrześćiánie do Chrystusá. Z francuskiego na polski ięzyk z roskazánia Naiasnieyszey Krolowey Iey Mśći Maryey Kazimiry. Ná pożytek Dusz Krwią Chrystusową okupionych wytłumaczony a roku 1690 do Druku podany. W Lublinie, w Drukárni Collegij Soc. Iesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1690.

w 4ce, s. 509.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak; Dziok-Strelnik brak; Guseva I, poz. 62.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–6–60 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 10 [H] (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 463 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/IV.85 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 15253