Nazwisko i imię / hasło:
Górnicki Łukasz.
Tytuł:
Rozmowa O Elekcyi, o Wolności, o Prawie y Obyczajach Polskich. Podczas Elekcyi Krola Jego Mći Zygmunta III. czyniona. Pisana Przez Łukasza Gornickiego, niegdy Tykocińskiego y Waśiłkowskiego Starosty. Teraz nowo wydana y w stylu Staro-Polskim nieco popráwiona przez J. Z. R. K. [Józefa Andrzeja Załuskiego]. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeplitey w Collegium XX. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (1750).
Komentarz:
w 4ce, k. 88. Opr.: skóra. Estr. XVII, s. 255; Guseva II, poz. 114.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Polon.] 119 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 155 v., poz. 119).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21602
Całość:
Górnicki Łukasz.

Rozmowa O Elekcyi, o Wolności, o Prawie y Obyczajach Polskich. Podczas Elekcyi Krola Jego Mći Zygmunta III. czyniona. Pisana Przez Łukasza Gornickiego, niegdy Tykocińskiego y Waśiłkowskiego Starosty. Teraz nowo wydana y w stylu Staro-Polskim nieco popráwiona przez J. Z. R. K. [Józefa Andrzeja Załuskiego]. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeplitey w Collegium XX. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, b. r. (1750).

w 4ce, k. 88.

Opr.: skóra.

Estr. XVII, s. 255; Guseva II, poz. 114.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Polon.] 119 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 155 v., poz. 119).

BAN: XXIX / б 21602