Nazwisko i imię / hasło:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).
Tytuł:
Traktat Miłosci Boskiey we Dwunastu Xięgach Przez Swiętego Franciszka de Sales Biskupá y Xiążęćia Geneweńskiego zawarty w nieoszacowanym Serc Archiwum Jaśnie Wielmożnego JMci Pána Michała Stanisława Kaminskiego, Generała Majora Woysk Koronnych, Boreckiego, Suraskiego &c. &c. Starosty y Jaśnie Wielmożney Jmści Pani Maryanny z Kuczynskich Generałowy, Boreckiey, Suraskiey &c. &c. Starosciny na Konserwacyą Złozony. Przez X. Waleryána Wyszynskiego, Scholarum Piarum, ná stył Polski przetłumaczony. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzptey, XX. Scholarum Piarum, An[n]o 1750.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1750.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 912, k. 7. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 284; Guseva II, poz. 91.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/ sygn.: au 147 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 241 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 175 v., poz. 241).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23351
Całość:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).

Traktat Miłosci Boskiey we Dwunastu Xięgach Przez Swiętego Franciszka de Sales Biskupá y Xiążęćia Geneweńskiego zawarty w nieoszacowanym Serc Archiwum Jaśnie Wielmożnego JMci Pána Michała Stanisława Kaminskiego, Generała Majora Woysk Koronnych, Boreckiego, Suraskiego &c. &c. Starosty y Jaśnie Wielmożney Jmści Pani Maryanny z Kuczynskich Generałowy, Boreckiey, Suraskiey &c. &c. Starosciny na Konserwacyą Złozony. Przez X. Waleryána Wyszynskiego, Scholarum Piarum, ná stył Polski przetłumaczony. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzptey, XX. Scholarum Piarum, An[n]o 1750.

Warszawa, druk. Pijarów, 1750.

w 4ce, k. 6, s. 912, k. 7.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 284; Guseva II, poz. 91.

Prow.:
Nieśwież BP/
sygn.: au 147 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 241 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 175 v., poz. 241).

BAN: XXIX / б 23351