Nazwisko i imię / hasło:
Echo.
Tytuł:
Echo Siedmioraki Głos Wydaiące To iest Koronka Szkaplerza Swiętego Panny Przenayswiętszey Maryi Od Nabożnych Braci y Siostr tey Konfraterniy zgodną rezonáncyą Ogłoszone, Do ktorey Przydana iest krotka informacya o Początku, Przywileiach, Odpustach, y inszych łáskach Duchownych Arcy-Bractwa Szkaplerza Swiętego. Roku ktorego Słowo Przedwieczne z Betleemskiey Opoki całemu Zábrzmiáło Swiátu. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywilejowanego Typografa.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Jozefa Golczewskiego, b. r. (Imprimatur: 14 Mensis Maij Anno Domini 1751).
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 52. Opr.: współczesna. Estr. brak; Guseva II, poz. 76.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/ sygn.: au 34 H (zapiska na zachowanej starej okładce papierowej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 890 (zapiska na zachowanej starej okładce papierowej; CBR, II, k. 221 r., poz. 890).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6187
Całość:
Echo.

Echo Siedmioraki Głos Wydaiące To iest Koronka Szkaplerza Swiętego Panny Przenayswiętszey Maryi Od Nabożnych Braci y Siostr tey Konfraterniy zgodną rezonáncyą Ogłoszone, Do ktorey Przydana iest krotka informacya o Początku, Przywileiach, Odpustach, y inszych łáskach Duchownych Arcy-Bractwa Szkaplerza Swiętego. Roku ktorego Słowo Przedwieczne z Betleemskiey Opoki całemu Zábrzmiáło Swiátu. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywilejowanego Typografa.

Lwów, druk. Pawła Jozefa Golczewskiego, b. r. (Imprimatur: 14 Mensis Maij Anno Domini 1751).

w 8ce, k. 4, s. 52.

Opr.: współczesna.

Estr. brak; Guseva II, poz. 76.

Prow.:
Nieśwież BP/
sygn.: au 34 H (zapiska na zachowanej starej okładce papierowej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 890 (zapiska na zachowanej starej okładce papierowej; CBR, II, k. 221 r., poz. 890).

BAN: XXIX / a 6187