Nazwisko i imię / hasło:
Drexel Jeremias.
Tytuł:
Wiecznosc Piekielna Abo o Ogniu, Więzieniu y Mękach, Ktore w Piekle ćierpią ludźie potępieni. Obrazu Wiecznosci Część Wtora. Wydána Naprzod przez W. O. Hieronima Drexelliusá e Societatis Iesu, Láćińskim [sic] ięzykiem. A teraz ná Polski ięzyk przełożona y do Druku podána przez iednego teyże Societatis Iesu Kápłáná. Z dozwoleniem Stárszych y Urzędu Duchownego. W Krakowie, w Drukárni Chrystophá Schedlá J. K. M. Typogr., Roku Pańskiego 1640.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Krzysztofa Schedla, 1640.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 266, k. 1. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XV, s. 318; Guseva II, poz. 69.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 160 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21859
Całość:
Drexel Jeremias.

Wiecznosc Piekielna Abo o Ogniu, Więzieniu y Mękach, Ktore w Piekle ćierpią ludźie potępieni. Obrazu Wiecznosci Część Wtora. Wydána Naprzod przez W. O. Hieronima Drexelliusá e Societatis Iesu, Láćińskim [sic] ięzykiem. A teraz ná Polski ięzyk przełożona y do Druku podána przez iednego teyże Societatis Iesu Kápłáná. Z dozwoleniem Stárszych y Urzędu Duchownego. W Krakowie, w Drukárni Chrystophá Schedlá J. K. M. Typogr., Roku Pańskiego 1640.

Kraków, druk. Krzysztofa Schedla, 1640.

w 4ce, k. 8, s. 266, k. 1.

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XV, s. 318; Guseva II, poz. 69.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 160 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 21859