Nazwisko i imię / hasło:
Dochtorowicz Fabian.
Tytuł:
Głos Poselski w Głośie Kaznodzieyskim, Przedtym Na Seymie Grodzieńskim, w Kościele S. Franciszka Xawiera Societatis Jesu, Przy Łaskawey Przytomności Nayiasnieyszey Krolowy Polskiey z Zbawienną Jnstrukcyą, Do Uszu Formowany; Teraz Dla obszernieyszey Dusz Ludzkich Jnformacyi, Drukarską Sztuką Na Oko Wydany. Roku 1748. w Warszawie, w Drukàrni J. K. Mci y Rzeczypospolitey Kollegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1748.
Komentarz:
w 4ce, k. 109. Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 268 (tu mylnie: k. 104); Guseva II, poz. 65.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 17. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 494 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 187 v., poz. 494 [przekreślona, zmieniona na:] 50). Sankt Petersburg BAN sygn.: [.]56 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23346
Całość:
Dochtorowicz Fabian.

Głos Poselski w Głośie Kaznodzieyskim, Przedtym Na Seymie Grodzieńskim, w Kościele S. Franciszka Xawiera Societatis Jesu, Przy Łaskawey Przytomności Nayiasnieyszey Krolowy Polskiey z Zbawienną Jnstrukcyą, Do Uszu Formowany; Teraz Dla obszernieyszey Dusz Ludzkich Jnformacyi, Drukarską Sztuką Na Oko Wydany. Roku 1748. w Warszawie, w Drukàrni J. K. Mci y Rzeczypospolitey Kollegium Societatis Jesu.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1748.

w 4ce, k. 109.

Opr.: półskórek.

Estr. XV, s. 268 (tu mylnie: k. 104); Guseva II, poz. 65.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 17.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 494 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 187 v., poz. 494 [przekreślona, zmieniona na:] 50).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: [.]56 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 23346