Nazwisko i imię / hasło:
Ignacy od N. Maryi Panny Anielskiej.
Tytuł:
Chwała Krzyza Wielorakiemi Łaskami. W Cudownym Milatynskim Ukrzyżowanym Zbawicielu. Uwielbiona A tym bardziey. W Przeswiętnym Imieniu Jasnie Wielmozney Jmci Pani Karoliny Katarzyny z Jasnie Oswieconych Xiąząt Jmciow Radziwiłow Rzewuskiey, Hrabiny na Olesku y Podhorcach, Starosciny Chelmskiey, Rotmistrzowey Chorągwi Pancerney J. K. Mci y R. P. Fundatorki y Nayosobliwszey Dobrodzieyki Naszey. Wsławiona Od zobligowanych Dobroczynnością Pańską WW OO. Karmelitow Bosych Rezydencyi Milatynskiey. Na znak choynego Błogosławieństwa Boskiego przy naygłębszey submissyi Oddana Roku Ktorego Krzyż swoiey nabył Chwały przez Ukrzyżowanego Zbawiciela 1758.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Lwów, druk. Jana Filipowicza), 1758.
Komentarz:
w 8ce, k. 16, s. 144. Def.: brak karty 17 (Przedmowa do czytelnika) oraz tablicy; pełny egz.: k. 17, s. 144, tabl. 1. Wydanie tytułowe dzieła Ignacego od N. Maryi Panny Anielskiej: Zrzodło Zywota wiecznego z Nowego Stawu Wynikaiące (Lwów, 1758). Opr.: karton, malinowy aksamit. Estr. XIV, s. 231 (pod hasłem: Chwała); Guseva II, poz. 49.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 394 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 199 v., poz. 394).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21085
Całość:
Ignacy od N. Maryi Panny Anielskiej.

Chwała Krzyza Wielorakiemi Łaskami. W Cudownym Milatynskim Ukrzyżowanym Zbawicielu. Uwielbiona A tym bardziey. W Przeswiętnym Imieniu Jasnie Wielmozney Jmci Pani Karoliny Katarzyny z Jasnie Oswieconych Xiąząt Jmciow Radziwiłow Rzewuskiey, Hrabiny na Olesku y Podhorcach, Starosciny Chelmskiey, Rotmistrzowey Chorągwi Pancerney J. K. Mci y R. P. Fundatorki y Nayosobliwszey Dobrodzieyki Naszey. Wsławiona Od zobligowanych Dobroczynnością Pańską WW OO. Karmelitow Bosych Rezydencyi Milatynskiey. Na znak choynego Błogosławieństwa Boskiego przy naygłębszey submissyi Oddana Roku Ktorego Krzyż swoiey nabył Chwały przez Ukrzyżowanego Zbawiciela 1758.

B. m. (Lwów, druk. Jana Filipowicza), 1758.

w 8ce, k. 16, s. 144.
Def.: brak karty 17 (Przedmowa do czytelnika) oraz tablicy; pełny egz.: k. 17, s. 144, tabl. 1.
Wydanie tytułowe dzieła Ignacego od N. Maryi Panny Anielskiej: Zrzodło Zywota wiecznego z Nowego Stawu Wynikaiące (Lwów, 1758).

Opr.: karton, malinowy aksamit.

Estr. XIV, s. 231 (pod hasłem: Chwała); Guseva II, poz. 49.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 394 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 199 v., poz. 394).

BAN: XXIX / б 21085