Nazwisko i imię / hasło:
Bystrzonowski Wojciech.
Tytuł:
Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekáwego Polaka, Swiat cały, Niebo y ziemię y co ná nich iest w trudnych kwestyách y praktyce, iemuż ułatwiaiąca. Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego Teologa Societatis Jesu do druku podana Roku 1743. W Lublinie w Drukárni Lubelskiey Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1743.
Komentarz:
w 4ce, k. 264. Opr.: półskórek. Estr. XIII, 484 (podaje mylnie: k. 284); Dziok-Strelnik, poz. 89; Guseva I, poz. 56.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ w egz. włożone dwa ekslibrisy BDRN (małe). Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VII.6 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18613
Całość:
Bystrzonowski Wojciech.

Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekáwego Polaka, Swiat cały, Niebo y ziemię y co ná nich iest w trudnych kwestyách y praktyce, iemuż ułatwiaiąca. Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego Teologa Societatis Jesu do druku podana Roku 1743. W Lublinie w Drukárni Lubelskiey Soc. Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1743.

w 4ce, k. 264.

Opr.: półskórek.

Estr. XIII, 484 (podaje mylnie: k. 284); Dziok-Strelnik, poz. 89; Guseva I, poz. 56.

Prow.:
Nieśwież BZ/
w egz. włożone dwa ekslibrisy BDRN (małe).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VII.6 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18613