Nazwisko i imię / hasło:
Martin von Cochem?
Tytuł:
Zegluga niebieska to iest nabozenstwo Giertrudy swiętey, ktore iakoby żagle y wiosłá żegluiącym po burżliwym świátá tego morzu ludźiom od tego, ktorego Duch unośił się nád wodami, ná świát wypłyneły, y z ust sámego Chrystusa Pana. Swiętym pannom Gertrudzie y Mechtyldzie hrábiankom de Hackuborn, kśięniom zákonu S. Benedykta ná pożytek y poćiechę wszystkim w Bogu wiernym duszom do dostąpienia portu szczęśliwey wiecznośći podane są y z łáćińskiego ięzyká ná polski, przez pewną osobę przełozone. Roku Páńskiego 1736. W Poznaniu w Drukárni Akádemickiey.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, Druk. Akademicka, 1736.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 177, [6]. Opr.: deski obciągnięte skórą. Estr. XXXV, s. 210 (pod hasłem: Żegluga); Guseva I, poz. 194.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. RRKSO: poz. 41. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 506 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 244
Całość:
Martin von Cochem?

Zegluga niebieska to iest nabozenstwo Giertrudy swiętey, ktore iakoby żagle y wiosłá żegluiącym po burżliwym świátá tego morzu ludźiom od tego, ktorego Duch unośił się nád wodami, ná świát wypłyneły, y z ust sámego Chrystusa Pana. Swiętym pannom Gertrudzie y Mechtyldzie hrábiankom de Hackuborn, kśięniom zákonu S. Benedykta ná pożytek y poćiechę wszystkim w Bogu wiernym duszom do dostąpienia portu szczęśliwey wiecznośći podane są y z łáćińskiego ięzyká ná polski, przez pewną osobę przełozone. Roku Páńskiego 1736. W Poznaniu w Drukárni Akádemickiey.

Poznań, Druk. Akademicka, 1736.

w 4ce, k. 3, s. 177, [6].

Opr.: deski obciągnięte skórą.

Estr. XXXV, s. 210 (pod hasłem: Żegluga); Guseva I, poz. 194.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.
RRKSO: poz. 41.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 506 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 244