Nazwisko i imię / hasło:
Boudon Henri Marie.
Tytuł:
Bog á nic innego. Albo Złoty związek Dusz nábożnych uczyniony ná to, Aby przy Bogu tylko, y iego sámego Boskich interesach szczegulnie stáwáły. Napisany po Francusku; ná rożne ięzyki od rożnych, á teraz ná Polski przełożony. Przez W. X. Woyciechá Tylkowskiego Soc. Iesu Theologa. W Drukárni Krola Iego Mosci Collegium Poznanskiego Soc. Iesu. Roku Páńskiego 1686.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1686.
Komentarz:
w 8ce, s. [1], 143, k. 1. Opr.: pólskórek. Estr. XIII, s. 296 (niedokładnie); Guseva I, poz. 52.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–6–37 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 239 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na karcie ochr. górnej); 111/II.75 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5925
Całość:
Boudon Henri Marie.

Bog á nic innego. Albo Złoty związek Dusz nábożnych uczyniony ná to, Aby przy Bogu tylko, y iego sámego Boskich interesach szczegulnie stáwáły. Napisany po Francusku; ná rożne ięzyki od rożnych, á teraz ná Polski przełożony. Przez W. X. Woyciechá Tylkowskiego Soc. Iesu Theologa. W Drukárni Krola Iego Mosci Collegium Poznanskiego Soc. Iesu. Roku Páńskiego 1686.

Poznań, druk. Jezuitów, 1686.

w 8ce, s. [1], 143, k. 1.

Opr.: pólskórek.

Estr. XIII, s. 296 (niedokładnie); Guseva I, poz. 52.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–6–37 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 239 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na karcie ochr. górnej); 111/II.75 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5925