Nazwisko i imię / hasło:
Suffragia.
Tytuł:
Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y W. X. Litewskiego. Zgodnie ná Nayiaśnieyszego Augusta II. Obránego Krola Polskiego, y Wiekiego [sic] Xiążęćiá Litewskiego, dane między Wárszáwą á Wolą dniá dwudiestego [sic] śiodmego Mieśiącá Czerwcá, y przy Popárćiu Wolney Elekcyey iego. To iest dniá dwudźiestego osmego tegoż Mieśiącá Roku Pańskiego Tyśiąc Sześćset Dźiewięćdźieśiątego Siodmego, od przytomnych Rzeczypospolitey Stanow Potwierdzone, iedne własnymi Elektorow rękámi, drugie Pułkownikow y Rotmistrzow Podpisane.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla), b. r. (1697).
Komentarz:
folio, s. 87 (właściwie: s. 89, trzy razy wybita s. 7). Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674). Estr. XXX, s. 22–23; Budzyk, poz. III. 230; Guseva I, poz. 431.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 10
Całość:
Suffragia.

Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y W. X. Litewskiego. Zgodnie ná Nayiaśnieyszego Augusta II. Obránego Krola Polskiego, y Wiekiego [sic] Xiążęćiá Litewskiego, dane między Wárszáwą á Wolą dniá dwudiestego [sic] śiodmego Mieśiącá Czerwcá, y przy Popárćiu Wolney Elekcyey iego. To iest dniá dwudźiestego osmego tegoż Mieśiącá Roku Pańskiego Tyśiąc Sześćset Dźiewięćdźieśiątego Siodmego, od przytomnych Rzeczypospolitey Stanow Potwierdzone, iedne własnymi Elektorow rękámi, drugie Pułkownikow y Rotmistrzow Podpisane.

B. m. (Kraków, druk. Mikołaja Aleksandra Schedla), b. r. (1697).

folio, s. 87 (właściwie: s. 89, trzy razy wybita s. 7).
Tytuł nagłówkowy.


W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674).

Estr. XXX, s. 22–23; Budzyk, poz. III. 230; Guseva I, poz. 431.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 10