Nazwisko i imię / hasło:
Radziwiłł Albrycht Stanisław.
Tytuł:
Dyszkvrs Nabożny Z kilku słow wźięty o Wysławieniu Naświętszey Pánny Bogárodzicy Maryey. Swietckim, Zakonnym, Káznodźieiom Potrzebny. Przez Albrychta Stanislawa [sic] Radziwilla [sic] Kánclerzá W. X. L. nápisány, y teraz powtore Drukiem Wydany. W Krakowie, w Drukárni Lvkasza [sic] Kvpisza, I. K. M. Typog. Roku P. 1650.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1650.
Komentarz:
w 12ce, k. 6, s. 413 (właściwie: s. 403, opuszczone s. 379–388), [1]. Opr.: skóra. Estr. XXVI, s. 62; Guseva I, poz. 378.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie wyklejki górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–5–44 (zapiska na odwrocie ostatniej karty). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1026 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.52 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4465
Całość:
Radziwiłł Albrycht Stanisław.

Dyszkvrs Nabożny Z kilku słow wźięty o Wysławieniu Naświętszey Pánny Bogárodzicy Maryey. Swietckim, Zakonnym, Káznodźieiom Potrzebny. Przez Albrychta Stanislawa [sic] Radziwilla [sic] Kánclerzá W. X. L. nápisány, y teraz powtore Drukiem Wydany. W Krakowie, w Drukárni Lvkasza [sic] Kvpisza, I. K. M. Typog. Roku P. 1650.

Kraków, druk. Łukasza Kupisza, 1650.

w 12ce, k. 6, s. 413 (właściwie: s. 403, opuszczone s. 379–388), [1].

Opr.: skóra.

Estr. XXVI, s. 62; Guseva I, poz. 378.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie wyklejki górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–5–44 (zapiska na odwrocie ostatniej karty).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1026 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.52 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 4465