Nazwisko i imię / hasło:
Poszakowski Jan Antoni.
Tytuł:
Rozdział Swiátłá od ćiemnośći, to iest Nauka katholicka O Przenayświętszey Euchárystyey z Náuką Protestantow Konfessyey Aużgburskiey w Xięgách ich Symbolicznych záwártą zniesiona. Y we trzech Tráktátách przełozona. Z ktorych w Pierwszym tráktuie się o Ofierze Mszy S. W drugim o reálney y stałey przytomnośći Chrystusa w Euchárystyey, y powinney jemu w niey ádorácyey y pokłonu. W trzećim o Kommuniey pod jedną Osobą. Czwarty przydáie się Tráktát per modum Appendicis, w ktorym się jáwnie dowodźi, że Protestanći nigdy nie pożywaią Ciáłá y Krwie Chrystusowey, dla nie dostátku prawdźiwych u nich Xięży y Kápłánow. Zá Pásterską Benedykcyą y szczodrobliwą Munificencyą Jasnie Wielmoznego w Bogu nayprzewielebnieyszego Jego Mosci Xiędza Jozafata Karpia, z Bożey y Stolice Apostolskiey łáski Biskupa Zmudzkiego, ná rozeznánie prawdy z Drukárskiey prasy wydány. Przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu, ná ten czás Kollegium Słuckiego Rektorá. [Nauka katolicka] Tom II. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu Roku Páńskiego 1737.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.
Komentarz:
w 4ce, k. 7, s. 344, k. 5. Opr.: skóra. Estr. XXV, s. 125 (tu mylnie: s. 349); Guseva I, poz. 361.
Proweniencja:
Prow.: Jan Poszakowski / Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Cellsissimo ac Illustrissimo Principi Michaeli Casimiro Radziwiłł Palatino Trocensi Campi Duci Exercituum M. D. Lit. Duci in Ołyka, Nieswiż, Kleck, Birże, Dubinki, Słuck et Kopyl, Comiti in Biała, Kroże, Szydłowiec etc etc Fundatori et Benefactori nostrae Societatis amplissimo offert Author mp. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.90 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18574
Całość:
Poszakowski Jan Antoni.

Rozdział Swiátłá od ćiemnośći, to iest Nauka katholicka O Przenayświętszey Euchárystyey z Náuką Protestantow Konfessyey Aużgburskiey w Xięgách ich Symbolicznych záwártą zniesiona. Y we trzech Tráktátách przełozona. Z ktorych w Pierwszym tráktuie się o Ofierze Mszy S. W drugim o reálney y stałey przytomnośći Chrystusa w Euchárystyey, y powinney jemu w niey ádorácyey y pokłonu. W trzećim o Kommuniey pod jedną Osobą. Czwarty przydáie się Tráktát per modum Appendicis, w ktorym się jáwnie dowodźi, że Protestanći nigdy nie pożywaią Ciáłá y Krwie Chrystusowey, dla nie dostátku prawdźiwych u nich Xięży y Kápłánow. Zá Pásterską Benedykcyą y szczodrobliwą Munificencyą Jasnie Wielmoznego w Bogu nayprzewielebnieyszego Jego Mosci Xiędza Jozafata Karpia, z Bożey y Stolice Apostolskiey łáski Biskupa Zmudzkiego, ná rozeznánie prawdy z Drukárskiey prasy wydány. Przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu, ná ten czás Kollegium Słuckiego Rektorá. [Nauka katolicka] Tom II. W Wilnie w Drukarni Akademickiey Soc. Jesu Roku Páńskiego 1737.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1737.

w 4ce, k. 7, s. 344, k. 5.

Opr.: skóra.

Estr. XXV, s. 125 (tu mylnie: s. 349); Guseva I, poz. 361.

Prow.:
Jan Poszakowski / Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Cellsissimo ac Illustrissimo Principi Michaeli Casimiro Radziwiłł Palatino Trocensi Campi Duci Exercituum M. D. Lit. Duci in Ołyka, Nieswiż, Kleck, Birże, Dubinki, Słuck et Kopyl, Comiti in Biała, Kroże, Szydłowiec etc etc Fundatori et Benefactori nostrae Societatis amplissimo offert Author mp.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.90 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18574