Nazwisko i imię / hasło:
Poszakowski Jan Antoni.
Tytuł:
Nauka PP. Dissidentow z Nauką Stárodawnego Kośćiołá Zniesiona. in gratiam tych Ich-Mośćiow, Ktorzy protestują śię, iż ták wierzą, jáko wierzył y náuczał Stárodawny Kośćioł; ná poznánie zá spráwą Ducha S. Prawdy káżdemu Prawdę y Zbáwienie swe kochájącemu Kommunikowana. Ná Cześć y ná Chwałę Boga w Troycy jedynego y ná Zbáwienie Dusz Krwią Jezusową odkupionych. Roku Zbáwienia nászego 1733. w Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1733.
Komentarz:
w 4ce, k. 49. Egz. a Opr.: skóra. Egz. b. Opr.: półskórek. Estr. XXV, s. 124; Guseva I, poz. 360.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.36 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b. Jan Poszakowski / ? zapiska na wyklejce okładki górnej: A[nn]o 1735 primis Junij à Rndo Patre Poszakowski S: J: Rectore Collegij Slucensis / eodem anno super expresso rectoratum inchoante Hic liber mihi / dono oblatus. / [nieczytelny podpis]. [...]atowicz zaklejona ekslibrisem zapiska na wyklejce okładki górnej: [Ex libr]is / […]atowicz. Antoni Ostoja Zagórski zaklejona ekslibrisem zapiska na wyklejce okładki górnej: Nun[c] […] Zagórski / mps. Nieśwież BZ// sygn.: 69/70 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21662 BUM: 5 Pa 1
Całość:
Poszakowski Jan Antoni.

Nauka PP. Dissidentow z Nauką Stárodawnego Kośćiołá Zniesiona. in gratiam tych Ich-Mośćiow, Ktorzy protestują śię, iż ták wierzą, jáko wierzył y náuczał Stárodawny Kośćioł; ná poznánie zá spráwą Ducha S. Prawdy káżdemu Prawdę y Zbáwienie swe kochájącemu Kommunikowana. Ná Cześć y ná Chwałę Boga w Troycy jedynego y ná Zbáwienie Dusz Krwią Jezusową odkupionych. Roku Zbáwienia nászego 1733. w Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1733.

w 4ce, k. 49.

Egz. a
Opr.: skóra.

Egz. b.
Opr.: półskórek.

Estr. XXV, s. 124; Guseva I, poz. 360.

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.36 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b.
Jan Poszakowski / ?
zapiska na wyklejce okładki górnej: A[nn]o 1735 primis Junij à Rndo Patre Poszakowski S: J: Rectore Collegij Slucensis / eodem anno super expresso rectoratum inchoante Hic liber mihi / dono oblatus. / [nieczytelny podpis].

[...]atowicz
zaklejona ekslibrisem zapiska na wyklejce okładki górnej: [Ex libr]is / […]atowicz.

Antoni Ostoja Zagórski
zaklejona ekslibrisem zapiska na wyklejce okładki górnej: Nun[c] […] Zagórski / mps.

Nieśwież BZ//
sygn.: 69/70 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

BAN: XXIX / б 21662
BUM: 5 Pa 1