Nazwisko i imię / hasło:
Poparcie.
Tytuł:
Poparcie Generalney Sandomirskiey Konfederaciey. Przez Stany Cáłey Rzeczypospolitey Ná wálnym Ziezdźie wárszáwskim zgromádzone, w Wárszáwie dniá IV. Mieśiącá Lutego, Roku Páńskiego M. DCC. X. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie w Drukárni Iana Domáńskiego, Typografá I. K. M.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jana Domańskiego, b. r. (1710).
Komentarz:
folio, k. 2, s. 58. W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674). Estr. XXV, s. 64; Guseva I, poz. 349.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 29
Całość:
Poparcie.

Poparcie Generalney Sandomirskiey Konfederaciey. Przez Stany Cáłey Rzeczypospolitey Ná wálnym Ziezdźie wárszáwskim zgromádzone, w Wárszáwie dniá IV. Mieśiącá Lutego, Roku Páńskiego M. DCC. X. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie w Drukárni Iana Domáńskiego, Typografá I. K. M.

Kraków, druk. Jana Domańskiego, b. r. (1710).

folio, k. 2, s. 58.

W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674).

Estr. XXV, s. 64; Guseva I, poz. 349.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 29