Nazwisko i imię / hasło:
Piskorski Sebastian Jan.
Tytuł:
Flores Vitae B. Salomeae Virginis, Principis Poloniae, Reginae Haliciae, Ordinis S. Clarae, Primae in Polonia Fundatricis. Iconibus, Hierogliphicis, Lemmatis, Epigrammatis, explicatius Vernantes. Auctore M. Sebastiano Piskorski, V.I.D. & Professore, in Alma Universitate Studij Cracoviensis. Eremi B. Salomeae, de Lapide S. Mariae Presbytero. Cum licentia Supeorum [sic]. Anno Domini, M.DC.XCI. Cracoviae, Typis Vniversitatis 1691.

Na odwrocie karty tytułowej: Kwiecie Zywota B. Salomei Panny, Księzny Polskiey, Krolowey Halickiey, Zakonu S. Klary, Pierwszey w Polszcze Fundátorki. Obrázámi, Wyobráżeniámi, Napisámi, Rymámi, buyniey Rozkwitłe. Wydaniem X. M. Sebastiana Piskorskiego, I.V.D. y Professora, w Sławney Akádemiey Krákowskiey: Pustynie B. Salomei, ná Skále S. Maryey Kápłáná. Zá pozwoleniem Stárszych. Roku Páńskiego, 1691. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey.

Na frontyspisie: Flores Vitae B. Salomeae Virginis Principis Poloniae Reginae Haliciae. Ordinis S. Clarae, primae in Polonia fundatricis Iconibus, Hierogliphicis Lemmatis Epigrammatis. explicatiùs Vernantes.

Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1691.
Komentarz:
w 4ce, k. 42, tabl. 21. Def.: brak 2-ch tablic; pełny egz.: k. 42, tabl. 23. Opr.: pergamin, tłoczenia. Estr. XXIV, s. 321–322; Guseva I, poz. 340.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na frontyspisie: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialensis CSDR. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 87a. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.23 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalone: S 4; 312 (zapiski na grzbiecie); 87 (przekreślona zapiska na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20221
Całość:
Piskorski Sebastian Jan.

Flores Vitae B. Salomeae Virginis, Principis Poloniae, Reginae Haliciae, Ordinis S. Clarae, Primae in Polonia Fundatricis. Iconibus, Hierogliphicis, Lemmatis, Epigrammatis, explicatius Vernantes. Auctore M. Sebastiano Piskorski, V.I.D. & Professore, in Alma Universitate Studij Cracoviensis. Eremi B. Salomeae, de Lapide S. Mariae Presbytero. Cum licentia Supeorum [sic]. Anno Domini, M.DC.XCI. Cracoviae, Typis Vniversitatis 1691.


Na odwrocie karty tytułowej: Kwiecie Zywota B. Salomei Panny, Księzny Polskiey, Krolowey Halickiey, Zakonu S. Klary, Pierwszey w Polszcze Fundátorki. Obrázámi, Wyobráżeniámi, Napisámi, Rymámi, buyniey Rozkwitłe. Wydaniem X. M. Sebastiana Piskorskiego, I.V.D. y Professora, w Sławney Akádemiey Krákowskiey: Pustynie B. Salomei, ná Skále S. Maryey Kápłáná. Zá pozwoleniem Stárszych. Roku Páńskiego, 1691. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey.

Na frontyspisie: Flores Vitae B. Salomeae Virginis Principis Poloniae Reginae Haliciae. Ordinis S. Clarae, primae in Polonia fundatricis Iconibus, Hierogliphicis Lemmatis Epigrammatis. explicatiùs Vernantes.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1691.

w 4ce, k. 42, tabl. 21.
Def.: brak 2-ch tablic; pełny egz.: k. 42, tabl. 23.

Opr.: pergamin, tłoczenia.

Estr. XXIV, s. 321–322; Guseva I, poz. 340.

Prow.:
Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na frontyspisie: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialensis CSDR.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 87a.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.23 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalone: S 4; 312 (zapiski na grzbiecie); 87 (przekreślona zapiska na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 20221