Nazwisko i imię / hasło:
Pinelli Luca.
Tytuł:
Monstrancya Nowa, abo Cwiczenia Duchowne, Y Rozmyslania wielce nabożne o naświętszym Sákramencie od X. Lukaszá Pinellá Societatis Iesu złożone á przez X. Symoná Wysockiego tegoż zakonu ná Polskie przełożone. Są też przydane y insze rzeczy o teyże táiemnicy o ktorych będzie ná mieyscu swoim. W Krakowie, W Drukárni Mikołáiá Lobá Roku Pańskiego 1614.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1614.
Komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 440. Opr.: pergamin. Estr. XXIV, s. 286; Guseva I, poz. 335.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–5–13 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au [..] H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 1004 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.8 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4443
Całość:
Pinelli Luca.

Monstrancya Nowa, abo Cwiczenia Duchowne, Y Rozmyslania wielce nabożne o naświętszym Sákramencie od X. Lukaszá Pinellá Societatis Iesu złożone á przez X. Symoná Wysockiego tegoż zakonu ná Polskie przełożone. Są też przydane y insze rzeczy o teyże táiemnicy o ktorych będzie ná mieyscu swoim. W Krakowie, W Drukárni Mikołáiá Lobá Roku Pańskiego 1614.

Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1614.

w 8ce, k. 12, s. 440.

Opr.: pergamin.

Estr. XXIV, s. 286; Guseva I, poz. 335.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–5–13 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au [..] H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1004 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.8 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 4443