Nazwisko i imię / hasło:
Nieszporkowicz Ambroży.
Tytuł:
Odrobiny stołu krolewskiego albo Historya o cudownym obrazie Nayswiętszey Panny Maryey Częsztochowskiey Od Łukasza S. ná Cypryssowym Domu Loretańskiego Stole málowánym, w Zydowskiey, Greckiey, Ruskiey Ziemi, á potym w Koronie Polskiey ná Jasney Gorze Czestochowskiey, Pod strażą Bráci Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika, ná czwarte sto lat Wielkiemi Cudami y Łaskami Słynącym. Z róznch Historykow zebrana, Przez W. X. Ambrożego Nieszporkowicza S. T. D. Zakonu pomienionego. Swieżo przez X. Innocentego Pokorskiego, Definitorá Prowincyi Polskiey, y Przeora Jasney Gory Częst. tegoż Zakonu do druku Podana. Z Pozwoleniem starszych. Na Jasney Gorze Czestochowskiey R. P. 1706.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1706.
Komentarz:
w 8ce, k. 2, s. 280. Na k. 2–3 dedykacja zakonników klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie: Nayiasneyszey Maryey Kazimirze Krolowey Polskiey Páni Nászey Miłośćiwey. Def.: brak karty tytułowej (pełny egz.: k. 3, s. 280); opis uzupełniony na podstawie egz. Biblioteki Narodowej w Warszawie. Współoprawne, zob. Daça Antonio (Historya o paciorkach 1661). Estr. XXIII, 137 (egz. z dedykacją dla Jadwigi z Tarłów Lanckorońskiej); Czerwień, poz. 823 (wariant B); Guseva I, poz. 308.
Proweniencja:
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna, Nieśwież KKS.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5073 adl. 2
Całość:
Nieszporkowicz Ambroży.

Odrobiny stołu krolewskiego albo Historya o cudownym obrazie Nayswiętszey Panny Maryey Częsztochowskiey Od Łukasza S. ná Cypryssowym Domu Loretańskiego Stole málowánym, w Zydowskiey, Greckiey, Ruskiey Ziemi, á potym w Koronie Polskiey ná Jasney Gorze Czestochowskiey, Pod strażą Bráci Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika, ná czwarte sto lat Wielkiemi Cudami y Łaskami Słynącym. Z róznch Historykow zebrana, Przez W. X. Ambrożego Nieszporkowicza S. T. D. Zakonu pomienionego. Swieżo przez X. Innocentego Pokorskiego, Definitorá Prowincyi Polskiey, y Przeora Jasney Gory Częst. tegoż Zakonu do druku Podana. Z Pozwoleniem starszych. Na Jasney Gorze Czestochowskiey R. P. 1706.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1706.

w 8ce, k. 2, s. 280.
Na k. 2–3 dedykacja zakonników klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie: Nayiasneyszey Maryey Kazimirze Krolowey Polskiey Páni Nászey Miłośćiwey.
Def.: brak karty tytułowej (pełny egz.: k. 3, s. 280); opis uzupełniony na podstawie egz. Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Współoprawne, zob. Daça Antonio (Historya o paciorkach 1661).

Estr. XXIII, 137 (egz. z dedykacją dla Jadwigi z Tarłów Lanckorońskiej); Czerwień, poz. 823 (wariant B); Guseva I, poz. 308.

Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna, Nieśwież KKS.

BAN: XXIX / a 5073 adl. 2